Diverse recensies :

Recensie uit de “Piste” van “Zingaro”

Recensie uit de “Piste” van “Commedia dell Witova

Piste jan 08

Recensie uit de “Nieuwe Dokkumer Courant” van “Commedia dell Witova

Nieuwe Dokkumer Courant